ŠĻą”±į>ž’ ’ž’’’ž’’’żž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ T8ĶÉį°Įā\pLenovo?0=>2 =0B>;89 ;048<8@>28G B°aĄ=œÆ¼=Ą]€%8X@"·Ś1"Č’Ģ÷ Arial Cyr1"Č’Ģ÷ Arial Cyr1"Č’Ģ÷ Arial Cyr1"Č’Ģ÷ Arial Cyr1"Č Ģ÷ Arial Cyr1"Č$Ģ÷ Arial Cyr1"Č’Ģ÷ Arial Cyr1.š’Ģ÷Times New Roman1. ’Ģ÷Times New Roman1.’¼Ģ÷Times New Roman1.Œ’Ģ÷Times New Roman1.’Ģ÷Times New Roman1.š’Ģ÷Times New Roman1.š’Ģ÷Times New Roman1h>¼Ģ÷Cambria1" ’Ģ÷ Arial Cyr1.š’¼Ģ÷Times New Roman1"Č ¼Ģ÷ Arial Cyr1ܐĢ—Calibri1Ü Ģ—Calibri1Ü>Ģ—Calibri1Ü?¼Ģ—Calibri1Ü4¼Ģ—Calibri1,>¼Ģ—Calibri1>¼Ģ—Calibri1Ü>¼Ģ—Calibri1ܼĢ—Calibri1Ü ¼Ģ—Calibri1Ü<Ģ—Calibri1ܐĢ—Calibri1ܐĢ—Calibri1Ü4Ģ—Calibri1Ü Ģ—Calibri1ܐĢ—Calibri1.š Ģ—Times New Roman/#,##0"@.";\-#,##0"@."9#,##0"@.";[Red]\-#,##0"@.";#,##0.00"@.";\-#,##0.00"@."E #,##0.00"@.";[Red]\-#,##0.00"@."k*3_-* #,##0"@."_-;\-* #,##0"@."_-;_-* "-""@."_-;_-@_-k)3_-* #,##0_@_._-;\-* #,##0_@_._-;_-* "-"_@_._-;_-@_-{,;_-* #,##0.00"@."_-;\-* #,##0.00"@."_-;_-* "-"??"@."_-;_-@_-{+;_-* #,##0.00_@_._-;\-* #,##0.00_@_._-;_-* "-"??_@_._-;_-@_-3¤#,##0\ "½ ";\-#,##0\ "½ "=„#,##0\ "½ ";[Red]\-#,##0\ "½ "?¦#,##0.00\ "½ ";\-#,##0.00\ "½ "I§"#,##0.00\ "½ ";[Red]\-#,##0.00\ "½ "qØ6_-* #,##0\ "½ "_-;\-* #,##0\ "½ "_-;_-* "-"\ "½ "_-;_-@_-k©3_-* #,##0\ _½ _-;\-* #,##0\ _½ _-;_-* "-"\ _½ _-;_-@_-Ŗ>_-* #,##0.00\ "½ "_-;\-* #,##0.00\ "½ "_-;_-* "-"??\ "½ "_-;_-@_-{«;_-* #,##0.00\ _½ _-;\-* #,##0.00\ _½ _-;_-* "-"??\ _½ _-;_-@_-7¬#,##0\ "@.";\-#,##0\ "@."A­#,##0\ "@.";[Red]\-#,##0\ "@."C®#,##0.00\ "@.";\-#,##0.00\ "@."MÆ$#,##0.00\ "@.";[Red]\-#,##0.00\ "@."w°9_-* #,##0\ "@."_-;\-* #,##0\ "@."_-;_-* "-"\ "@."_-;_-@_-w±9_-* #,##0\ _@_._-;\-* #,##0\ _@_._-;_-* "-"\ _@_._-;_-@_-‡²A_-* #,##0.00\ "@."_-;\-* #,##0.00\ "@."_-;_-* "-"??\ "@."_-;_-@_-‡³A_-* #,##0.00\ _@_._-;\-* #,##0.00\ _@_._-;_-* "-"??\ _@_._-;_-@_-#“"0";"0";"5B"5µ"AB8=0";"AB8=0";">6L")¶":;";":;";"K:;"Y·*[$¬ -2]\ ###,000_);[Red]\([$¬ -2]\ ###,000\)ø 0.0000000 ¹0.000000 ŗ0.00000 »0.0000 ¼0.000½0.0ąõ’ Ą ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ą Ą ąõ’ “‰ ąõ’ “Æ ąõ’ “š ąõ’ “‰ ąõ’ “› ąõ’ “Æ ąõ’ “– ąõ’ “ ąõ’ “« ąõ’ “– ąõ’ “¬ ąõ’ “Æ ąõ’ “± ąõ’ “ ąõ’ “« ąõ’ “– ąõ’ “± ąõ’ “Æ ąõ’ “± ąõ’ “Š ąõ’ “¹ ąõ’ “¶ ąõ’ “± ąõ’ “µ ąõ’ ”— — Æ ąõ’ ”ææ‰ ąõ’ ”— — ‰ ąō’ōĄ ą²õ’ ųĄ ą°õ’ ųĄ ąõ’ ŌP€Ą ąõ’ ŌP Ą ąõ’ Ō €Ą ąõ’ ōĄ ąõ’ Ōa±Ą ąõ’ ”ffææ· ąõ’ ōĄ ąõ’ “« ąō’ōĄ ąõ’ “­ ąõ’ ōĄ ąõ’ œ š ą õ’ ųĄ ą õ’ Ō`Ą ą!õ’ ōĄ ą³õ’ ųĄ ą±õ’ ųĄ ą"õ’ “Ŗ ą"Ą ą "Ą ą #Ą ą "Ą ą "Ą ą Ą ą "Ą ą!Ą ąĄ ą!Ą ą"8 Ą ą "Ą ą "Ą ą "Ą ą!8 Ą ą1!< Ą ą±!˜Ą ą!Ą ą"x@ Ą ą"x Ą ą"x Ą ą"8@ Ą ą"8 Ą ą"8 Ą ą8@ @ Ą ą!8@ @ Ą ą8@ @ Ą ą8@ @ Ą ąx@ @ Ą ąx@ @ Ą ą|@ @ Ą ą8@ @ Ą ą 8@@Ą ą 8@Ą ą 8 @Ą ą 8@Ą ą 8Ą ą 8 Ą ą 8@ Ą ą 8 Ą ą 8 Ą ą8@ @ Ą ą¼<@ @ Ą ą¼|@ @ Ą ąx@ @ Ą ą 8@ @ Ą ą!8@Ą ą)Ą ą¼<@ @ Ą ą¼<@@Ą ą¼<@Ą ą¼< @Ą ą¼<@Ą ą¼<Ą ą¼< Ą ą¼<@ Ą ą¼< Ą ą¼< Ą ą#8@ @ Ą ą#8@ @ Ą ą<@ @ Ą ą8@@ Ą ą8@ Ą ą8 @ Ą ą#8@ @ Ą ą#8@@ Ą ą#8@ Ą ą#8 @ Ą ą"8@Ą ą"8Ą ą"8 Ą ą"8@@Ą ą"8@Ą ą"8 @Ą ą8@ @ Ą ą8@ @ Ą ą<@ @ Ą ą"8@ @ Ą ą8@@Ą ą8@Ą ą8 @Ą ą8@ Ą ą8 Ą ą8 Ą ą<@@ Ą ą<@ Ą ą< @ Ą ą 8@ @ Ą ą8@Ą ą8Ą ą8 Ą ą8@Ą ą8Ą ą8 Ą ą8@ Ą ą8 Ą ą8 Ą ą<@@Ą ą<@Ą ą< @Ą ą<@ Ą ą< Ą ą< Ą ą8@@ Ą ą8@ Ą ą8 @ Ą ||Ŗ?įM}-} 0_);}-} 0_);}-} 0_);}-} 0_);}A} 0_);ef$¬ -2}A} 0_);ef $¬ -2}-} 0_);}A} 0_);ĢL$¬ -2}-} 0_);}-} 0_);}A} 0_);ĢL$¬ -2}-} 0_);}-} 0_);}A} 0_);23$¬ -2}-} 0_);}-} 0_);}A} 0_);23$¬ -2}-}! 0_);}-}" 0_);}A}# 0_);$¬ -2}A}$ 0_);$¬ -2}-}% 0_);}A}& 0_);$¬ -2}A}' 0_); $¬ -2}‘}( ??v’0_);’Ģ™’$¬ -2’,000’"-"? ’._-; ’}}}) ???’0_);???’$¬ -2???’,000 ???’"-"? ???’._-;}}}* ś}’0_);’$¬ -2’,000 ’"-"? ’._-;}}.}-}/’?);}}0}}1}-}2 ?);}‘}3 ?);„„„’$¬ -2???’,000???’"-"? ???’._-; ???’}A}5 œe’?);’ėœ’$¬ -2}A}7 œ’?);’ĒĪ’$¬ -2}-}8 ’?);}x}9’’Ģ’?);²²²’’ĒĪ’$¬²²²’???’,0 ²²²’???’"- ²²²’???’._}A}; ś}’?);’€’$¬}-}< ’’?);}A}? a’?);ĘļĪ’$¬}(}z ’’?);}(}{ ’’?);}(}€ ’’?);}(} ’’?);}(}‚ ’’?);}(}ƒ ’’?);“ 20% 0:F5=B1’A’’ 20% 0:F5=B1 ’%“ 20% 0:F5=B2’A’"’ 20% 0:F5=B2 ’%“ 20% 0:F5=B3’A’&’ 20% 0:F5=B3 ’%“ 20% 0:F5=B4’A’*’ 20% 0:F5=B4 ’%“ 20% 0:F5=B5’M’.’ 20% 0:F5=B5 efŚīó’ ’%“ 20% 0:F5=B6’M’2’ 20% 0:F5=B6 efżéŁ’ ’%“ 40% 0:F5=B1’A’’ 40% 0:F5=B1 ’%“ 40% 0:F5=B2’M’#’ 40% 0:F5=B2 ĢLęø·’ ’%“ 40% 0:F5=B3’A’'’ 40% 0:F5=B3 ’%“ 40% 0:F5=B4’A’+’ 40% 0:F5=B4 ’%“ 40% 0:F5=B5’M’/’ 40% 0:F5=B5 ĢL·Žč’ ’%“ 40% 0:F5=B6’A’3’ 40% 0:F5=B6 ’%“ 60% 0:F5=B1’A’ ’ 60% 0:F5=B1 ’’’’%“ 60% 0:F5=B2’M’$’ 60% 0:F5=B2 23Ś–”’ ’’’’%“ 60% 0:F5=B3’A’(’ 60% 0:F5=B3 ’’’’%“ 60% 0:F5=B4’A’,’ 60% 0:F5=B4 ’’’’%“ 60% 0:F5=B5’M’0’ 60% 0:F5=B5 23’ĶÜ’ ’’’’%“! 60% 0:F5=B6’A’4’ 60% 0:F5=B6 ’’’’%“":F5=B1’5’’:F5=B1 ’’’’%“#:F5=B2’A’!’:F5=B2 ĄPM’ ’’’’%“$:F5=B3’A’%’:F5=B3 ›»Y’ ’’’’%“%:F5=B4’5’)’:F5=B4 ’’’’%“&:F5=B5’A’-’:F5=B5 K¬Ę’ ’’’’%“':F5=B6’A’1’:F5=B6 ÷–F’ ’’’’%“(2>4 ’u’’2>4 ’’Ģ™’ ’??v’%’’’’’’ ’’“)K2>4’i’’K2>4 ’???’%’???’’???’’???’ ’???’“* KG8A;5=85’s’’ KG8A;5=85 ’ś}’%’’’’’’ ’’“+€’’,’’ 8?5@AAK;:0“,€’’&’’5=56=K9“-€’’.’’ 5=56=K9 [0]“. 03>;>2>: 1’,’’ 03>;>2>: 1“/ 03>;>2>: 2’?’’ 03>;>2>: 2%’?§æŽ’“0 03>;>2>: 3’,’’ 03>;>2>: 3“1 03>;>2>: 4’,’’ 03>;>2>: 4“ 2B>3’/’’B>3 ’%“)3>=B@>;L=0O OG59:0’’’>=B@>;L=0O OG59:0 ’„„„’ ’’’’%’???’’???’’???’ ’???’“40720=85’&’’0720=85“5 59B@0;L=K9’I’’ 59B@0;L=K9 ’’ėœ’ ’œe’%“€’’$’’1KG=K9“6€ ’’H’ ’B:@K202H0OAO 38?5@AAK;:0“7;>E>9’?’’;>E>9 ’’ĒĪ’ ’œ’%“8 >OA=5=85’9’5’ >OA=5=85 ’’%“9 @8<5G0=85’n’ ’ @8<5G0=85 ’’’Ģ’’²²²’’²²²’’²²²’ ’²²²’“:€’’*’’ @>F5=B=K9“%;!2O70==0O OG59:0’U’’!2O70==0O OG59:0 ’ś}’%’’€’“-<"5:AB ?@54C?@5645=8O’O’ ’"5:AB ?@54C?@5645=8O ’’’%“=€’’*’’ $8=0=A>2K9“>€’’2’’$8=0=A>2K9 [0]“?%>@>H89’A’’%>@>H89 ’ĘļĪ’ ’a’%ŽXŽTableStyleMedium2PivotStyleLight16`…”p8AB1…$‹8AB2…jØ8ABK3-5…”. 8ABK15-18šš££Œ® ; ’ ; ’ĮĮœü ƒ  (@0AG5B=K9 ?5@8>4 @53C;8@>20=8O)5(?>;=>5 8 A>:@0I5==>5 =08<5=>20=85 N@848G5A:>3> ;8F0)@8;>65=85 ! 1&: ?@54;>65=8N > @07<5@5 F5= (B0@8D>2),%4>;3>A@>G=KE ?0@0<5B@>2 @53C;8@>20=8O# 0745; 1. =D>@<0F8O >1 >@30=870F88>;=>5 =08<5=>20=85!>:@0I5==>5 =08<5=>20=855AB> =0E>645=8O$0:B8G5A:89 04@5A$... @C:>2>48B5;O4@5A M;5:B@>==>9 ?>GBK>=B0:B=K9 B5;5D>=$0:A@8;>65=85 ! 2g 0745; 2. A=>2=K5 ?>:070B5;8 45OB5;L=>AB8 >@30=870F89, >B=>AOI8EAO : AC1J5:B0< 5AB5AB25==KE <>=>?>;89,!?/?08<5=>20=85 ?>:070B5;5948=8F0 87<5@5=8O$0:B8G5A:85 ?>:070B5;870 3>4, ?@54H5AB2CNI89 @54;>65=8O=0 @0AG5B=K9 ?5@8>4 >:070B5;8, CB25@645==K51.>:070B5;8 MDD5:B82=>AB845OB5;L=>AB8 >@30=870F88K@CG:0@81K;L (C1KB>:) >B ?@>406EBITDA (?@81K;L 4> ?@>F5=B>2,=0;>3>2 8 0<>@B870F88)1.1. BKA. @C1;591.2.1.3.1.4.'8AB0O ?@81K;L (C1KB>:)2.>:070B5;8 @5=B015;L=>AB8 >@30=870F882.1. 5=B015;L=>ABL ?@>406 (25;8G8=0 ?@81K;8 >B ?@>406 2 :064>< @C1;5!2K@CG:8). >@<0;L=>5 7=0G5=85 4;O40==>9 >B@0A;8 >B 9 ?@>F5=B>2 81>;55?@>F5=B3.>:070B5;8 @53C;8@C5<KE 284>23.1. 0AG5B=K9 >1J5< CA;C3 2 G0AB8B3.2.3.3.3.4.1J5< ?>;57=>3> >B?CA:0 BKA. :B·G3.5.$1J5< ?>;57=>3> >B?CA:0 M;5:B@>M=5@-388 =0A5;5=8N 8 ?@8@02=5==K<3.6.>@<0B82 ?>B5@L M;5:B@8G5A:>9M=5@388 (A C:070=85< @5:2878B>2!?@8:070 8=M=5@3> >AA88, :>B>@K<3.7. 5:2878BK ?@>3@0<<K M=5@3>MDD5:-B82=>AB8 (:5< CB25@645=0, 40B0CB25@645=8O, =><5@ ?@8:070)3.8.!C<<0@=K9 >1J5< ?@>872>4AB20 8!?>B@51;5=8O M;5:B@8G5A:>9 M=5@388CG0AB=8:0<8 >?B>2>3> @K=:0B·G4.5>1E>48<0O 20;>20O 2K@CG:0"?> @53C;8@C5<K< 2840< 45OB5;L=>AB8>@30=870F88 2A53>4.1." 0AE>4K, A2O70==K5 A ?@>872>4AB2>< 2 B>< G8A;5: >?;0B0 B@C40<0B5@80;L=K5 70B@0BK4.2.! 0AE>4K, 70 8A:;NG5=85< C:070==KE4.3.K?040NI85, 87;8H=85 4>E>4K(@0AE>4K) ?@>H;KE ;5B4.4."=25AB8F88, >ACI5AB2;O5<K5 70 AG5BB0@8D=KE 8AB>G=8:>24.4.1. 5:2878BK 8=25AB8F8>==>9?@>3@0<<K (:5< CB25@645=0, 40B0 !?@02>G=>:C. 5. ?5@0F8>==K5 @0AE>4K =0 CA;>2=CN(C. 5.)5.">:070B5;8 G8A;5==>AB8 ?5@A>=0;0 82840< 45OB5;L=>AB85.1.!@54=5A?8A>G=0O G8A;5==>ABL ?5@A>=0;0G5;>25:5.2.!@54=5<5AOG=0O 70@01>B=0O ?;0B0=0 >4=>3> @01>B=8:0 =0 G5;>25:05.3. 5:2878BK >B@0A;52>3> B0@8D=>3>"A>3;0H5=8O (40B0 CB25@645=8O, A@>: 459AB28O)=0;87 D8=0=A>2>9 CAB>9G82>AB8 ?> 25;8G8=5 87;8H:0 (=54>AB0B:0)A>1AB25==KE >1>@>B=KE A@54AB2"#AB02=K9 :0?8B0; (A:;04>G=K9 :0?8-%B0;, CAB02=K9 D>=4, 2:;04K B>20@8I59)$ 0AG5B=K9 >1J5< CA;C3 2 G0AB8 C?@02- <5=55 150 :B>B 150 :B 4> 670 :B>B 670 :B 4> 10 B=5 <5=55 10 B=0 B5?;>2CN M=5@38N"D>=40 >?;0BK B@C40 ?> @53C;8@C5<K<@8;>65=85 ! 5F 0745; 3. &5=K (B0@8DK) ?> @53C;8@C5<K< 2840< 45OB5;L=>AB8 >@30=870F881-5 ?>;C3>4852-5;O >@30=870F89, >B=>AOI8EAO": AC1J5:B0< 5AB5AB25==KE <>=>?>;89#=0 CA;C38 ?> >?5@0B82=>-48A?5BG5@A-#:><C C?@02;5=8N 2 M;5:B@>M=5@35B8:5B0@8D =0 CA;C38 ?> >?5@0B82=>-$48A?5BG5@A:><C C?@02;5=8N 2 M;5:B@>-$M=5@35B8:5 2 G0AB8 C?@02;5=8O B5E=>-;>38G5A:8<8 @568<0<8 @01>BK$>1J5:B>2 M;5:B@>M=5@35B8:8 8 M=5@3>-"?@8=8<0NI8E CAB@>9AB2 ?>B@518B5;59"M;5:B@8G5A:>9 M=5@388, >15A?5G5=8O DC=:F8>=8@>20=8O B5E=>;>38G5A:>9#8=D@0AB@C:BC@K >?B>2>3> 8 @>7=8G=KE@K=:>2, >:07K205<K5 >B:@KBK< 0:F8>=5@=K< >1I5AB2>< «!8AB5<=K9>?5@0B>@ 48=>9 M=5@35B8G5A:>9A8AB5<K»?@545;L=K9 <0:A8<0;L=K9 C@>25=L&F5= (B0@8D>2) =0 CA;C38 ?> >?5@0B82=>-%M=5@35B8:5 2 G0AB8 >@30=870F88 >B1>@0$8A?>;=8B5;59 8 >?;0BK CA;C3 ?> >15A-?5G5=8N A8AB5<=>9 =0456=>AB8,"CA;C3 ?> >15A?5G5=8N 2K2>40 48=>9 M=5@35B8G5A:>9 A8AB5<K >AA88 87#020@89=KE A8BC0F89, CA;C3 ?> D>@<8- @>20=8N B5E=>;>38G5A:>3> @575@20<>I=>AB59, >:07K205<KE >B:@KBK< @C1./B·G CA;C38 ?> ?5@540G5 M;5:B@8G5A:>9M=5@388 (<>I=>AB8)42CEAB02>G=K9 B0@8DAB02:0 =0 A>45@60=85 A5B59@C1./B 2 <5A.!AB02:0 =0 >?;0BC B5E=>;>38G5A:>3>@0AE>40 (?>B5@L)>4=>AB02>G=K9 B0@8D!0 CA;C38 :><<5@G5A:>3> >?5@0B>@0>?B>2>3> @K=:0 M;5:B@8G5A:>9;O 30@0=B8@CNI8E ?>AB02I8:>225;8G8=0 A1KB>2>9 =04102:8 4;OB0@8D=>9 3@C??K ?>B@518B5;59!«=0A5;5=85» 8 ?@8@02=5==KE : =5<C:0B53>@89 ?>B@518B5;59 «A5B52K5 >@30=870F88, ?>:C?0NI85#M;5:B@8G5A:CN M=5@38N 4;O :><?5=A0-4>E>4=>ABL ?@>40< 6 4;O ?@>G8E ?>B@518B5;59:F5=0 =0 M;5:B@8G5A:CN M=5@38N@C1./BKA. :B·G"2 B>< G8A;5 B>?;82=0O A>AB02;ONI0OF5=0 =0 35=5@8@CNICN <>I=>ABLA@54=89 >4=>AB02>G=K9 B0@8D @C1./:0;4.3.1.>4=>AB02>G=K9 B0@8D =0 3>@OG55 2>4>A=0165=854.3.2. B0@8D =0 >B1>@=K9 ?0@ 402;5=85<:4.3.3. B0@8D =0 >AB@K9 8 @54CF8@>20==K9?0@42CEAB02>G=K9 B0@8D =0 B5?;>2CNM=5@38NAB02:0 =0 A>45@60=85 B5?;>2>9<>I=>AB8 @C1./:0;/G2 <5AOF4.4.2.B0@8D =0 B5?;>2CN M=5@38N4.5.A@54=89 B0@8D =0 B5?;>=>A8B5;L,@C1./:C1. <5B@02>40 1,2 2,5 :3/A<2 7,0 13,0 :3/A<2 2,5 7,0 :3/A<2 >13 :3/A<2 O0 B0:65 :><<5@G5A:>3> >?5@0B>@0 >?B>2>3> @K=:0 M;5:B@8G5A:>9 M=5@388 (<>I=>AB8)@5<>=B >A=>2=KE D>=4>2!F88 ?>B5@L M;5:B@8G5A:>9 M=5@388»;O 35=5@8@CNI8E >1J5:B>2- @0AE>4K 2A53>***!2 ?>4?C=:B5 4.1, =5?>4:>=B@>;L=K5M;5:B@8G5A:>9 M=5@388 @0AE>4K 2A53> 8 @50;870F859; ?>4:>=B@>;L=K5 CB25@645=K =>@<0B82K)0O2;5==0O <>I=>ABL>15A?5G5=8O =0456=>AB8;5=8O B5E=>;>38G5A:8<8 @568<0<8M;5:B@>M=5@388 2A53>: =5<C :0B53>@8O< ?>B@518B5;591J5< CA;>2=KE 548=8F548=8FC #B25@640N8@5:B>@ "!5BLA5@28A"________________ .. !B5?0=>20> @07<5@5 F5= (B0@8D>2)51I5AB2> A >3@0=8G5==>9 >B25BAB25==>ABLN "!5BLA5@28A" "!5BLA5@28A"H428010, 'C20HA:0O 5A?C1;8:0, 3. '51>:A0@K, ?5@. /3>4=K9, 4. 4, >D8A 306 2130178253 213001001!B5?0=>20 N4<8;0 ;048<8@>2=0(8352) 205-202 ooo.setservis@mail.ruC#B25@645=0 ?@8:07>< 48@5:B>@0 "!5BLA5@28A" 1/= >B 24.10.2016 3. "_____ " _______________2017 3.@ =0 >:070=85 CA;C3 ?> ?5@540G5 M;5:B@8G5A:>9 M=5@388 =0 2018 3>4(8352) 205-215=0 107>2K9 ?5@8>4-2017 3>4107>2><C ?5@8>4C -2016 3>4C#B25@645=0 ?@8:07>< 48@5:B>@0 "!5BLA5@28A" 1/= >B 30.03.2017 3.107>2><C ?5@8>4C - 2016 3>4=0 107>2K9 ?5@8>4 - 2017 3>4@53C;8@>20=8O - 2018 3>41 "!5BLA5@28A" - "><<C=0;L=K5 B5E=>;>388"$ "!5BLA5@28A" - " ! >;38"/ "!5BLA5@28A" - # "! 3. >2>G51>:A0@A:0"' "!5BLA5@28A" - "@><;>38AB8:0"’@ BCvDr‚E~FŒjGfšH–DI@ ŽJŚ *L& ‚M~ ²N®¬OØČPÄ0R,āSŽbU^”W~Yz¶[²<]8_æ`˜’aŲ9cdīķeĘPg)¶h£j| ¢l{ ccī––Bå››ŒŒ T8ĶÉ ¤ü‰ dü©ńŅMbP?_*+‚€%;Įƒ„&M&“Éd2Ł?'M&“Éd2Ł?(M&“Éd2é?)M&“Éd2Ł?Mö Canon MF210 SeriesÜ G š 4dXA4Canon$±`SCanon MF210 Series’ģäddd   d d d d dd  dd€@@d d d dd d"eddd   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABd"  @ !"#$%&'()*+,-d.d/d0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLd   d !"#$%&d!dddd!   d dd@8 4š 22h 1… 4š 22h 1…‚X°d2 Arial–\CNZ005.ICC\CNZ005.ICC\CNZ005.ICC’’’$&,$&,HArial€€€Ā0AB@>9:8 ?> C<>;G0=8N X ‚’ū’ū’ū’’–ž’’’    #$%&”" dXXi4F£Ń?i4F£Ń?œ&œD£U} /$@} 0=$@} >$@{{;{Ń@{I@{ @{į€A{į€A{į€A{į€A {į€A {w€C{w€C{w€C{Ņ€D{w{;{Ņ€D{;ż JIę¾fKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIzż JIē¾fKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIzż JIč¾fKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIzż JIó¾fKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIzzBzBzBzB zBż L¾ś LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLzż Lé¾śLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLzż Lō¾śLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLzż >K¾(?KKKKKKKKKKKKKKKKKO¾üLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLzż Jź¾²JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJhż K¾²KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKhż Jė¾²JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJh×& @xxxx  :ÄÄ>¶@ddJ‹‹JJJJ™$åb h zz>OzzJzJzJzJzhhļ7b(b(0°0gg’’’’D T8ĶÉ 4š–¦ dü©ńŅMbP?_*+‚€%;Įƒ„&M&“Éd2Ł?'M&“Éd2Ł?(M&“Éd2é?)M&“Éd2Ł?Mö Canon MF210 SeriesÜ G š 4dXA4Canon$±`SCanon MF210 Series’ģäddd   d d d d dd  dd€@@d d d dd d"eddd   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABd"  @ !"#$%&'()*+,-d.d/d0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLd   d !"#$%&d!dddd!   d dd@8 4š 22h 1… 4š 22h 1…‚X°d2 Arial–\CNZ005.ICC\CNZ005.ICC\CNZ005.ICC’’’$&,$&,HArial€€€Ā0AB@>9:8 ?> C<>;G0=8N X ‚’ū’ū’ū’’–ž’’’    #$%&”" dXXi4F£Ń?i4F£Ń?œ&œD£U} $@||į€A|į€A|į€A|w€F |; |; |;|;{;{;{;{;{;{;ż zB{Bż zB{Bż zB{Bż M¾śMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMzż Gż Nź¾Ņ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNzż Gż Nė¾Č NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNzż G ż Nģ¾Ų NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNzż G ż Nģ¾ŲNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNzż G ż Oķ¾šOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEzż G ż Oī¾šOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEzż G ż Nļ¾ŌNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNzż Gż Pń¾ĢQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEzż Gż Oš¾ŌOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEzż Gż Oõ¾šOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEz× : ņčųųōģō>¶@ddO‹‹J z™$åZ z7Ez z z zzļ7ø¶ŠÉźyłŗĪŒ‚ŖK© ooo.setservis@mail.ruąÉźyłŗĪŒ‚ŖK© Rmailto:ooo.setservis@mail.ruyXō;HÆ,‚]ą'c„«b(b(0°0gg’’’’D T8ĶÉ \øéŪ}’$ dü©ńŅMbP?_*+‚€%;Į>’…A&L&"Tahoma,>1KG=K9"&6>43>B>2;5=> A 8A?>;L7>20=85< A8AB5<K "ƒ„&M&“Éd2Ł?'M&“Éd2Ł?(M&“Éd2é?)M&“Éd2Ł?Mö Canon MF210 SeriesÜ G š 4dXA4Canon$±`SCanon MF210 Series’ģäddd   d d d d dd  dd€@@d d d dd d"eddd   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABd"  @ !"#$%&'()*+,-d.d/d0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLd   d !"#$%&d!dddd!   d dd@8 4š 22h 1… 4š 22h 1…‚X°d2 Arial–\CNZ005.ICC\CNZ005.ICC\CNZ005.ICC’’’$&,$&,HArial€€€Ā0AB@>9:8 ?> C<>;G0=8N X ‚’ū’ū’ū’’–ž’’’    #$%&”" =XXi4F£Ń?i4F£Ń?œ&œD£U} '$@} ((@} )M$@} NNm@} Oc$@} ddŪ@} ey$@} zz$@} {$@\||į€A|į€A|į€A|w€F|w|;|; |;@ |;€H |;€H |;€H |;€H|;€H|;€H{;€H{;€H{;€H{;€H{;€H{;€H{;€H{;€H{;€H{;€H{;€H{;ĄH{;€H{;ĄH{;ĄH{;€Hż zB{Bż zB{Bż zB{Bż M¾śMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMzż MŌ¾śMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMzż ‡¾ˆˆˆˆˆˆ‰ż ‡¾F ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‰(ż )‡¾$*ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‰8ż 9‡¾0:ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‰Nż O‡¾0Pˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‰dż e‡¾0fˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‰zż „¾V………………†„…………………………………………………………………………………†(ż )„¾$*……………………………………†8ż 9„¾0:……………………………………………………†Nż O„¾0P……………………………………………………†dż e„¾0f……………………………………………………†z¾x UVVVVVVWUVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWUVVVVVVVVVVVVVVW8ż 9U÷¾0 :VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWNż OUö¾0 PVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWdż eRū¾0 fSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTzż X¾ XXXXXXXż Z¾ź ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾ XXXXXXXXż Z ¾ź ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________zż X%¾ XXXXXXXż Z!¾F ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż )X&¾P *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN~ OX†A¾0 PXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXd e}®GįŗĄ@¾0 f~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~zż X'¾ XXXXXXXż Z"¾F ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż )X&¾Ø *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒzż X(¾XXXXXXXż Z#¾F ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż )X&¾Ø*XXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€z¾XXXXXXXXż Z$¾ź ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€zż X)¾XXXXXXXż Z*¾F ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż )X&¾Ø*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{zż X+¾XXXXXXXż Z,¾ź ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX____________________________________________zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz¾XXXXXXXXż Z-¾ź ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX____________________________________________zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzż X.¾XXXXXXXż Z/¾F ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż )X4¾Ø*XXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[||||||||||||||||||||||z¾XXXXXXXXż Z0¾ź ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[||||||||||||||||||||||z¾XXXXXXXXż Z1¾ź ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[||||||||||||||||||||||z¾XXXXXXXXż Z2¾ź ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[||||||||||||||||||||||z¾XXXXXXXXż Z3¾ź ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[||||||||||||||||||||||zż X5¾XXXXXXXż Z6¾ź ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾XXXXXXXXż Z ¾ź ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________zż X7¾XXXXXXXż Z{¾F ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż )X9¾$*XXXXXXXXXXXXXXX8ż 9XŲ¾0:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNż OXŲ¾0PXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdż eXŲ¾0fXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXz¾XXXXXXXXż Yį¾ź YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXzż X:¾XXXXXXXż Z8¾F ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż )XN¾$*XXXXXXXXXXXXXXX8ż 9XŲ¾0:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNż OXŲ¾0PXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdż eXŲ¾0fXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXz¾XXXXXXXXż Yą¾ź YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXzż X;¾XXXXXXXż Yß¾F YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY(ż )X9¾P*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOpĮŹ”E¶ó@¾0PpppppppppppppppppppppdepĮŹ”E¶ó@¾0fpppppppppppppppppppppzż X<¾XXXXXXXż Z=¾F ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż )X>¾P*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOpĒK7‰A $@¾0PpppppppppppppppppppppdepĒK7‰A $@¾0fpppppppppppppppppppppz×@.#D zdB"h888"8"zzl {;ĄH!{;€H"{;€H#{;ĄH${;€H%{;€H&{;€H'{“@({ąĄH){ąĄH*{ąĄH+{;€H,{;€H-{;€H.{;ĄH/{;€H0{;€H1{;€H2{;€H3{;ĄH4{;ĄH5{;€H6{;€H7{;€H8{;€H9{;€H:{;ĄH;{;ĄH<{;€H={;€H>{;€H?{;€H¾ XXXXXXXXż Yā¾ź YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppzż !X?¾!XXXXXXXż !Z@¾F! ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż !)X>¾$!*XXXXXXXXXXXXXXX8ż !9XŲ¾0!:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN!OX= ×£p=@¾0!PXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXd!eq= ×£p=@¾0!frrrrrrrrrrrrrrrrrrrrsz¾"XXXXXXXXż "ZA¾ź" ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuvz¾#XXXXXXXXż #Yć¾ź# YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXwxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyzż $XB¾$XXXXXXXż $ZC¾F$ ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż $)X4¾P$*XXXXXXXXXXXXXXXmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmN~ $O[€$@¾0$P[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[d~ $e[€$@¾0$f[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[z¾%XXXXXXXXż %ZD¾ź% ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXXmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[z¾&XXXXXXXXż &ZE¾ź& ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXXmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[z¾'XXXXXXXXż 'YŽ¾ź' YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYXXXXXXXXXXXXXXXXmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[zż (XF¾(XXXXXXXż (ZG¾’( ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNż (OŠņ¾0(PŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠdż (eŠų¾0(fŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠz¾)XXXXXXXXż )ZH¾ź) ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠz¾*XXXXXXXXż *YI¾ź* YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠzż +XJ¾+XXXXXXXż +ZK¾F+ ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż +)XN¾$+*XXXXXXXXXXXXXXX8ż +9[Ų¾0+:[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[Nż +O[Ų¾0+P[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[dż +e[Ų¾0+f[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[z¾,XXXXXXXXż ,ZL¾ź, ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[z¾-XXXXXXXXż -ZM¾ź- ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[z¾.XXXXXXXXż .YŪ¾ź. YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYXXXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[zż /XO¾/XXXXXXXż /ZP¾F/ ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż /)X&¾P/*XXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[N~ /O[†A¾0/P[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[d/el®GįŗĄ@¾0/flllllllllllllllllllllz¾0XXXXXXXXż 0ZQ¾ź0 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[llllllllllllllllllllllz¾1XXXXXXXXż 1ZR¾ź1 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[llllllllllllllllllllllzż 2XS¾2XXXXXXXż 2ZT¾F2 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż 2)X&¾P2*XXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[N~ 2O[94 A¾02P[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[d~ 2el…ī A¾02flllllllllllllllllllllz¾3XXXXXXXXż 3YŻ¾ź3 YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYXXXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[llllllllllllllllllllllz¾4XXXXXXXXż 4Yܾź4 YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYXXXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[llllllllllllllllllllllz¾5XXXXXXXXż 5ZU¾ź5 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX____________________________________________]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]z¾6XXXXXXXXż 6ZV¾’6 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN~ 6OX©œA¾06PXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXd6e^fffff @¾06f^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^z¾7XXXXXXXXż 7ZÕ¾ź7 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\z¾8XXXXXXXXż 8ZW¾’8 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN~ 8OXįrą@¾08PXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXd~ 8e\/Ø@¾08f\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\zż 9XX¾9XXXXXXXż 9ZY¾F9 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż 9)X&¾P9*XXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[N~ 9O[é× A¾09P[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[d~ 9elhA¾09flllllllllllllllllllllz¾:XXXXXXXXż :YŚ¾ź: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYXXXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[llllllllllllllllllllllz¾;XXXXXXXXż ;YŁ¾ź; YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYXXXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[llllllllllllllllllllllzż <XZ¾<XXXXXXXż <Z[¾F< ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż <)X&¾|<*XXXXXXXXXXXXXXX______________________[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[dż <e[Ų¾0<f[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[z¾=XXXXXXXXż =Z\¾ź= ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX______________________[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[zż >X]¾>XXXXXXXż >Z^¾F> ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż >)X&¾|>*XXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[dż >e[Ų¾0>f[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[z¾?XXXXXXXXż ?Z_¾ź? ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[z×DP(l‚dNzhdFBdNN@{;€HA{;€HB{…ĄHC{;€HD{;ĄHE{;€HF{;ĄHG{;€HH{;€HI{;€HJ{;€HK{;€HL{;€HM{;€HN{;€HO{;€HP{;€HQ{;€HR{;€HS{;€HT{;€HU{;€HV{;€HW{ó@Y{v@[{;ż @X`¾@XXXXXXXż @Za¾ź@ ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX`aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabz¾AXXXXXXXXż AZb¾źA ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXXcddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddez¾BXXXXXXXXż BZI¾źB ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXXfgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggghz¾CXXXXXXXXż Cic¾źC iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾DXXXXXXXXż DYä¾FD YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY(ż D)Xd¾PD*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN~ DOXABą@¾0DPXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXd~ DeXABą@¾0DfXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXz¾EXXXXXXXXż EZe¾FE ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż E)X&¾PE*XXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[N!EOjmXĆ -@ż D/OĄDDOĄ¾0EPjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjd!EekFßĻéJø9@EOž D/eĄDDeĄ¾0Efkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkz¾FXXXXXXXXż FYå¾FF YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY(ż F)Xf¾ØF*XXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkzż GXg¾GXXXXXXXż GZh¾źG ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[z¾HXXXXXXXXż HZ¾źH ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[z¾IXXXXXXXXż IZi¾źI ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[zż JXj¾JXXXXXXXż JZk¾FJ ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż J)Xm¾PJ*XXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[N~ JO[@¾0JP[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[d~ Je[@¾0Jf[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[z¾KXXXXXXXXż KZl¾źK ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[zż LXn¾LXXXXXXXż LZo¾FL ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż L)X&¾PL*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN~ LOX¤@¾0LPXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXd~ LeXź¦@¾0LfXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXz¾MXXXXXXXXż MZp¾FM ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż M)Xq¾ØM*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXzż NXr¾NXXXXXXXż NZs¾¾N ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[dż Ne[Ų¾0Nf[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[z¾OXXXXXXXXż OZt¾źO ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[z¾PXXXXXXXXż PZu¾źP ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[z¾QXXXXXXXXż Qic¾źQ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾RXXXXXXXXż RZy¾FR ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż R)X&¾PR*XXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[N~ RO|$@¾0RP|||||||||||||||||||||d~ Re|$@¾0Rf|||||||||||||||||||||z¾SXXXXXXXXż SZz¾źS ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||z¾TXXXXXXXXż TZv¾FT ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż T)X&¾PT*XXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[Nż TO[Ų¾0TP[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[dż Te[Ų¾0Tf[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[z¾UXXXXXXXXż UZw¾źU ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[z¾VXXXXXXXXż VZx¾źV ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[z¾üWnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnz¾üYoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooz¾ü[IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIz×8: ō"X†,"dd,8XX>¶B@FFI‹‹J  YYYz™$åĀ(*9N(*Od(*ezRSOdRSezNP9NNPOd+.Od+.ez/19NzOd)8(ezOd([[zzez9N ez ( )8 ( 9N Od ( )8 9N)89N Od ezez ( )8 9N Od ez()89NOd(()89NOdezez((((Od)8(ez9N)89Nez()89NOd(Od(()89NOd()89NOd(ezez(ez(!!( ( ezOd!#ez()89N )8&&( 9N Od(!#!#)8!#9N!#Od""(##(**(WWzYYz$'ez%%($$((*+.''($'Od$'$')8$'9N..(+.)8+.9N))(--(((((*)8,,(++(22(11(24ez/1/1Od/1ez//(/1)800(9;ez99(88(77(66(55(;;(55Od77ez>?66Od77Od9;9;)89;9N9;Od::(8888)8<=<=)8<=9N<=Od<<(<=ez>?)8>?9N>?Od>>(>?ez==(??(DDezFF(FF)8CC9NCCOdCCezEF9NCCCC(CC)8EFOdEFezDDDD(DD)8DD9NDDOdGG(KK(@B@B)8EE(EE)8EFBB(AA(@@(JKOdJJ(JKezII(GIGI)8GI9NGIOdHH(GIezJKJK)8JK9NNPNP)8LMLM9NLMOdLL(LL)8MM(MM)8RSPP(QQezQQ(QQRR(QQ)8QQ9NQQOd@B9zTT(SS(RS)8RS9NLMezNPezNN(OO(TVez669N779N249N24Od88ez889N88Od55ez66ez559NVV(TVTV)8TV9NUU(TVOd55)866)877)844(5566247724)833( ez Od 9N )8 ( ļ7b(b(0°0gg’’’’D T8ĶÉ rĻ=o]©†}Æ+Ę dü©ńŅMbP?_*+‚€%;Į’K’ƒ„&M&“Éd2Ł?'M&“Éd2Ł?(M&“Éd2é?)M&“Éd2Ł?Mö Canon MF210 SeriesÜ G š 4dXA4Canon$±`SCanon MF210 Series’ģäddd   d d d d dd  dd€@@d d d dd d"eddd   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABd"  @ !"#$%&'()*+,-d.d/d0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLd   d !"#$%&d!dddd!   d dd@8 4š 22h 1… 4š 22h 1…‚X°d2 Arial–\CNZ005.ICC\CNZ005.ICC\CNZ005.ICC’’’$&,$&,HArial€€€Ā0AB@>9:8 ?> C<>;G0=8N X ‚’ū’ū’ū’’–ž’’’    #$%&”" ]XXi4F£Ń?i4F£Ń?œ&œD£U} '$@} ((@} )7$@} 88$@} 9B$@} CC@} DM$@} NN’@} OX$@} YY@} Zc$@} dd@} en$@} ooŪ@} px$@} yyI@} zzI@} {$@r||į€A|į€A|į€A|w€F |; |; |;@ |;€H |;|;|;{;{;{;{;{;{;{;{;{;{;{;{;{;{;{;{;ż zB‚{Bż zB{Bż zB{Bż Mƒ¾śMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMzż ‡¾ ˆˆˆˆˆˆ‰ż ‡¾F ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‰(ż )‡¾$ *ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‰8ż 9‡¾0 :ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‰Nż O‡¾0 Pˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‰dż e‡¾0 fˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‰zż „¾V ………………†„…………………………………………………………………………………†(ż )„¾$ *……………………………………†8ż 9„¾0 :……………………………………………………†Nż O„¾0 P……………………………………………………†dż e„¾0 f……………………………………………………†z¾x „………………†„…………………………………………………………………………………†„……………………………………†8ż 9„ł¾0 :……………………………………………………†Nż O„ś¾0 P……………………………………………………†dż e„ū¾0 f……………………………………………………†z¾x ˜™™™™™™š›œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ˜™™™™™™™™™™™™™™š8ż 9Ž„¾ :Cż DŽ†¾ ENż OŽ„¾ PYż ZŽ†¾ [dż eŽ„¾ foż pŽ†¾ qz¾x ‘’’’’’’“žŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ ‘’’’’’’’’’’’’’’“8ż 9‘…¾ :’’’’’’’’’“Cż D‘…¾ E’’’’’’’’’“Nż O‘…¾ P’’’’’’’’’“Yż Z‘…¾ [’’’’’’’’’“dż e‘…¾ f’’’’’’’’’“oż p‘…¾ q’’’’’’’’’“zż X¾XXXXXXXż Z‡¾ź ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾XXXXXXXXż Zˆ¾ź ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________zż X%¾XXXXXXXż Z‰¾ź ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ__________________________________________________________________z¾XXXXXXXXż ZŠ¾ź ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ__________________________________________________________________z¾XXXXXXXXż Z‹¾F ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż )X§¾Ø*XXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾XXXXXXXXż ZŒ¾ź ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾XXXXXXXXż Z¾ź ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾XXXXXXXXż ZŽ¾ź ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾XXXXXXXXż Z¾ź ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾XXXXXXXXż Z¾ź ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾XXXXXXXXż Z‘¾ź ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾XXXXXXXXż Z’¾ź ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾XXXXXXXXż Z“¾ź ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾XXXXXXXXż Z”¾ź ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾XXXXXXXXż Z•¾ź ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾XXXXXXXXż Z–¾ź ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾XXXXXXXXż Z—¾ź ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾XXXXXXXXż Z˜¾F ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż )X¢¾Ø*XXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z×:h zdB„„"", {;!{;"{;#{;${;%{;&{;'{;({;){;*{;+{;,{;-{;.{;/{v@0{;1{;2{;3{;4{;5{v@6{;7{;8{;9{;:{;;{v@<{;={;>{;?{;¾ XXXXXXXXż Z™¾ź ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾!XXXXXXXXż !ZŒ¾ź! ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾"XXXXXXXXż "Zš¾ź" ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾#XXXXXXXXż #Z›¾ź# ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾$XXXXXXXXż $Zœ¾ź$ ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾%XXXXXXXXż %Z¾ź% ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾&XXXXXXXXż &Zž¾ź& ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾'XXXXXXXXż 'ZŸ¾ź' ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾(XXXXXXXXż (Z ¾ź( ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾)XXXXXXXXż )Z”¾ź) ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾*XXXXXXXXż *Z•¾ź* ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾+XXXXXXXXż +Z–¾ź+ ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾,XXXXXXXXż ,Z—¾ź, ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________zż -X'¾-XXXXXXXż -Z£¾ź- ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾.XXXXXXXXż .Z¤¾ź. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾/XXXXXXXXż /—ü¾ź/ ————————————————————————————————XXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾0Žż 0Z„¾ź0 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾1˜™™™™™™šż 1Z¦¾F1 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż 1)X§¾P1*XXXXXXXXXXXXXXX|||||||||||[[[[[[[[[[[N~ 1O|’ģK¾1P||||||||||Y~ 1Z[ך¾1[[[[[[[[[[[d1e|čg6bQEA¾1f||||||||||o1p”ob°ƒŚöA¾1q•••••••••–z¾2˜™™™™™™šż 2ZؾF2 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż 2)X¢¾P2*XXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[N~ 2O[¾2P[[[[[[[[[[Y~ 2Z[¾2[[[[[[[[[[[d2e|%°'–ßšYĄ¾2f||||||||||o2p”‹_– "ŗYĄ¾2q¢¢¢¢¢¢¢¢¢£z¾3‘’’’’’’“ż 3Z©¾ź3 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[|||||||||||¤„„„„„„„„„¦z¾4XXXXXXXXż 4ZŖ¾F4 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż 4)X¢¾P4*XXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[N~ 4O|‚@¾4P||||||||||Y~ 4Z|_ī@¾4[||||||||||d4e|NhA*ł–‡@¾4f||||||||||o4p|“IFēŒŒ@¾4q||||||||||z¾5XXXXXXXXż 5—ż¾ź5 ————————————————————————————————XXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾6Žż 6Z„¾ź6 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾7˜™™™™™™šż 7Z¦¾F7 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż 7)X§¾P7*XXXXXXXXXXXXXXX|||||||||||[[[[[[[[[[[N~ 7O|’ģK¾7P||||||||||Y~ 7Z[ך¾7[[[[[[[[[[[d7e|čg6bQEA¾7f||||||||||o7p”ob°ƒŚöA¾7q•••••••••–z¾8˜™™™™™™šż 8ZؾF8 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż 8)X¢¾P8*XXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[N~ 8O[¾8P[[[[[[[[[[Y~ 8Z[¾8[[[[[[[[[[[d8e|%°'–ßšYĄ¾8f||||||||||o8p”‹_– "ŗYĄ¾8q¢¢¢¢¢¢¢¢¢£z¾9‘’’’’’’“ż 9Z©¾ź9 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[|||||||||||¤„„„„„„„„„¦z¾:XXXXXXXXż :ZŖ¾F: ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż :)X¢¾P:*XXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[N~ :O|‚@¾:P||||||||||Y~ :Z|_ī@¾:[||||||||||d:e|NhA*ł–‡@¾:f||||||||||o:p|“IFēŒŒ@¾:q||||||||||z¾;XXXXXXXXż ;—ž¾ź; ————————————————————————————————XXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾<Žż <Z„¾ź< ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX____________________________________________§ØØØØØØØØØ©§ØØØØØØØØØ©z¾=˜™™™™™™šż =Z¦¾F= ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż =)X§¾P=*XXXXXXXXXXXXXXX|||||||||||[[[[[[[[[[[N~ =O|’ģK¾=P||||||||||Y~ =Z[ך¾=[[[[[[[[[[[d=e|čg6bQEA¾=f||||||||||o=p”ob°ƒŚöA¾=q•••••••••–z¾>˜™™™™™™šż >ZؾF> ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż >)X¢¾P>*XXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[N~ >O[¾>P[[[[[[[[[[Y~ >Z[¾>[[[[[[[[[[[d>e|%°'–ßšYĄ¾>f||||||||||o>p”‹_– "ŗYĄ¾>q¢¢¢¢¢¢¢¢¢£z¾?‘’’’’’’“ż ?Z©¾ź? ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[|||||||||||¤„„„„„„„„„¦z×Dü(l"ŒŒŒŒŒŒŒŒ@{;A{v@B{;C{;D{;E{;F{;G{;H{;I{;J{;K{;L{;M{;N{;O{;P{;Q{;R{;S{;T{;U{;V{;W{;X{;Y{;Z{;[{;\{;]{;^{;_{;¾@XXXXXXXXż @ZŖ¾F@ ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż @)X¢¾P@*XXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[N~ @O|‚@¾@P||||||||||Y~ @Z|_ī@¾@[||||||||||d@e|NhA*ł–‡@¾@f||||||||||o@p|“IFēŒŒ@¾@q||||||||||z¾AXXXXXXXXż A—’¾źA ————————————————————————————————XXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾BŽż BZ„¾źB ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾C˜™™™™™™šż CZ¦¾FC ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż C)X§¾PC*XXXXXXXXXXXXXXX|||||||||||[[[[[[[[[[[N~ CO|’ģK¾CP||||||||||Y~ CZ[ך¾C[[[[[[[[[[[dCe|čg6bQEA¾Cf||||||||||oCp”ob°ƒŚöA¾Cq•••••••••–z¾D˜™™™™™™šż DZؾFD ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż D)X¢¾PD*XXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[N~ DO[¾DP[[[[[[[[[[Y~ DZ[¾D[[[[[[[[[[[dDe|%°'–ßšYĄ¾Df||||||||||oDp”‹_– "ŗYĄ¾Dq¢¢¢¢¢¢¢¢¢£z¾E‘’’’’’’“ż EZ©¾źE ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[|||||||||||¤„„„„„„„„„¦z¾FXXXXXXXXż FZŖ¾FF ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż F)X¢¾PF*XXXXXXXXXXXXXXX[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[N~ FO|‚@¾FP||||||||||Y~ FZ|_ī@¾F[||||||||||dFe|NhA*ł–‡@¾Ff||||||||||oFp|“IFēŒŒ@¾Fq||||||||||zż GX+¾GXXXXXXXż GZ«¾FG ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż G)X¢¾ØG*XXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾HXXXXXXXXż HZ¬¾źH ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾IXXXXXXXXż IZ¤¾źI ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________zż JX5¾JXXXXXXXż JZ­¾źJ ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________zż KX7¾KXXXXXXXż KZ®¾FK ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż K)X¢¾ØK*XXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾LXXXXXXXXż LZƾźL ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾MXXXXXXXXż MZ°¾źM ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾NXXXXXXXXż NZ±¾źN ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________zż OX:¾OXXXXXXXż OZ®¾FO ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż O)X¢¾ØO*XXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾PXXXXXXXXż PZƾźP ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾QXXXXXXXXż QZ²¾źQ ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾RXXXXXXXXż RZ³¾źR ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾SXXXXXXXXż SZÖ¾źS ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________zż TX;¾TXXXXXXXż TZ“¾FT ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż T)X4¾ØT*XXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾UXXXXXXXXż UZµ¾źU ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾VXXXXXXXXż VZ|¾FV ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż V)X4¾ØV*XXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾WXXXXXXXXż WZ}¾FW ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż W)X4¾ØW*XXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾XXXXXXXXXż XZ~¾FX ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż X)X4¾ØX*XXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾YXXXXXXXXż YZ¾FY ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż Y)X4¾ØY*XXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________zż ZXO¾ZXXXXXXXż ZZ×¾źZ ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________zż [XS¾[XXXXXXXż [Z¶¾F[ ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż [)X·¾Ø[*XXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾\XXXXXXXXż \Zø¾F\ ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż \)X·¾Ø\*XXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________zż ]XX¾]XXXXXXXż ]Z¹¾F] ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż ])X§¾Ø]*XXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________zż ^XZ¾^XXXXXXXż ^Zŗ¾F^ ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż ^)X»¾Ø^*XXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾_XXXXXXXXż _Z€¾ź_ ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z×DŒ(lŒŒŒŒ8"888,,,,"8,88`{;a{;b{;c{;@d{;@e{;@f{;@g{;h{;i{;j{;k{;l{;m{;n{;o{;p{;q{;ż `Œ¼¾`ŒŒŒŒŒŒŒż `Z½¾F` ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż `)X»¾Ø`*XXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾aŒŒŒŒŒŒŒŒż aZ¾¾źa ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________zż bXæ¾bXXXXXXXż bZĄ¾Fb ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż b)X»¾Øb*XXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾cXXXXXXXXż c‹Š¾Fc ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹(ż c)X»¾Øc*XXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾dXXXXXXXXż d‹Ņ¾Fd ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹(ż d)X»¾Ød*XXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾eXXXXXXXXż e‹Ń¾Fe ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹(ż e)X»¾Øe*XXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾fXXXXXXXXż f‹Ó¾Ff ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹(ż f)X»¾Øf*XXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________zż gXĮ¾gXXXXXXXż gZĀ¾Fg ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż g)X»¾Øg*XXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾hXXXXXXXXż hZĆ¾źh ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________zż iX]¾iXXXXXXXż iZľźi ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾jXXXXXXXXż jZžźj ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________zż kX`¾kXXXXXXXż kZĘ¾Fk ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż k)XČ¾Øk*XXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾lXXXXXXXXż lZĒ¾Fl ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż l)XɾØl*XXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________zż mXŹ¾mXXXXXXXż mZĖ¾Fm ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż m)X»¾Øm*XXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________zż nXĢ¾nXXXXXXXż nZĶ¾Fn ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż n)XĪ¾Øn*XXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾oXXXXXXXXż oZU¾źo ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾pXXXXXXXXż pZĻ¾Fp ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż p)XĪ¾Øp*XXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z¾qXXXXXXXXż qZĆ¾Fq ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ(ż q)XĪ¾Øq*XXXXXXXXXXXXXXX__________________________________________________________________z×(fT88,,,,8"8,88,>¾@ddX‹‹ZA {Y{{{{FOFFOd™$åŅśFFeoFFpzDEeoDEpzEE(FFFF(FF)8FF9CFFDNFFOYFFZdDD(DE)8DE9CDEDNDEOYDEZdBBeoBBpzCC(CC)8CC9CCCDNCCOYCCZdCCeoCCpzBB(BB)8BB9CBBDNBBOYBBZdAA9CAADNAAOYAAZdAAeoAApz@@pz<?6903@@@@(@@)8@@9C==eo@@DN@@OY>?9C>?DN>?OY>?Zd@@Zd@@eo<<eo>?eo>?pz<<pz==(==)8==9C==DN==OY==Zd;;Zd==pz;;eo;;pz<<(<<)8<<9C<<DN<<OY44pz;;;;(;;)8;;9C;;DN66OY77)8::)8<<Zd44OY44Zd23Zd23eo23pz;;OY89eo89pz44eo11(11)8119C11DN33(4444(44)8449C44DN11pz//eo//pz00eo22(23)8239C23DN23OY00pz////(//)8//9C//DN//OY00(00)8 )8""(##(66Zd//Zd00OY00Zd11OY ez ( )8( (( 9N Od9C OYz ( )8 9N Od ez ( )8 9N Od ez ( )8((((( (((((( (!!(( ((((''($$(%%(&&(,,(((())(**(--(..(LL(JJJJ(55-.77(88(::II(>>(>?)8??(AAAA(AA)8BEHH(GIVVOYVVZd55(JJ)8::(GG(66(66)8669C66DNVVVV(VV)8WW9CVV9CVVDNWWDNUU(OSOYOSDNTU9CTUDNTUOYTU)8RR(YY9CWWWW(WW)8XXXX)8XX9CXX(ZZpzklpz\\OY]]OY]]ZdYY(\\)8]]9C`aeo`apzZZZZ(ZZ)8)8-.)899(55)8TUYYYY)8nono)8no9C[[(\\(]]([[\\kl]])855pz OY Zd55OY55Zd eo pz-.OY11Zd11eo77eo77pz-.eo-.pzGIDN009C00DN66eo66pz-.9C 9C DN 9C DNDN::9COY-.DN,pz55DN Zd eo pzpzeo55eo)89CDNOYeo89Zd-.Zd559C77ZdDNJJpzOSeoKNeopz::DN::OY::Zd::eo::pz,eoWWpzXXpzYYpzWWOYGIeoGIpzTUeoKNpzTUpzJJeo[[pz\\eo\\pz]]eo]]pz[[eo^_eo^_pzOSJJ9CJJDNJJOYJJZdOS)8QQ(PP(GIOYGIZdNN(KK(GI)8KN)8MM(KNDNKNOYGI9CSS(TT(KNZdKNXXZdXXDNXXOYKN9COS9COO(XXeoZZeoYYeoOSpzWWZdTUZdVVeoVVpzWWeoOSZd[[ZdYYDNYYOYYYZd[[)8\\ZdZZ9CZZDNZZOYZZZd[[9C[[DN[[OY\\9C\\DN]]DN]]^_OY^_Zd^_^_)8^_9C^^(__(^_DN`aDN`aOY`aZd`a`a)8`a9C``(aa(bb(bbeobbbb)8bb9CbbDNccOYccZdcceoccpzbbOYbbZddddd(dd)8dd9Cbbpzcccc(cc)8cc9CccDNeeOYeeZdeeeoeepzddDNddOYddZdddeoff)8ff9Chh(ghddpzeeee(ee)8ee9CeeDNffpzgg(gheoghpzgh)8gh9CghDNghOYffDNffOYjj(ijZdijij)8ij9CffeoffZdghZdffff(ijpzii(ll(ll)8klDNklOYkk(kk)8kl9CijDNmmeommpznopznn(mmmm(mm)8mm9CmmDNmmOYqqqq(pppzoo(noDNnoOYnoZdpppp(pp)8åB(pp9CppDNppOYqqpz89)8899C89DN89OYppZdppeoqqeokleonoeo779C77DN77OYqqZdklZdqqDNqqOYmmZdijOYqq)8qq9CijeopzZdeo)89COYZdZd,,)8,9C,DN,OY,Zd++(ļ7b(b(0°0gg’’’’D ž’ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0ŲHPl” ¬ ø ÄŠćyulya yaroshenko Ńņåļąķīā Ąķąņīėčé Āėąäčģčšīāč÷Microsoft Excel@@ ŗŅ@€‘~ĘžÄ@¤w2½Ņž’ÕĶ՜.“—+,ł®DÕĶ՜.“—+,ł®œX PXh px€ˆ  ćgarant Ėčńņ1Ėčńņ2 Ėčńņū3-5 Ėčńņū15-18"'Ėčńņū15-18'!Ēąćīėīāźč_äė’_ļå÷ąņč 'Ėčńņū3-5'!Ēąćīėīāźč_äė’_ļå÷ąņč ĖčńņūČģåķīāąķķūå äčąļąēīķū¼ 8@ _PID_HLINKSćAt9Zmailto:ooo.setservis@mail.ru !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ”¢£¤„¦§Ø©Ŗ«¬­®Æ°±²³“µ¶·ø¹ŗ»¼½¾æĄĮĀĆÄÅĘĒČÉŹĖĢĶĪĻŠŃŅÓŌÕÖ×ŲŁŚŪÜŻŽßąįāćäåęēčéźėģž’’’īļšńņóōž’’’ö÷ųłśūüž’’’ż’’’ż’’’ž’’’Root Entry’’’’’’’’ ĄFąø]$XĘÓž’’’Workbook’’’’’’’’’’’’RŲSummaryInformation(’’’’ķDocumentSummaryInformation8’’’’’’’’’’’’õ